Slovenski baletni portal

med

NOČ

Nina Noč – slovenska plesna poslanica ob Mednarodnem dnevu plesa 2021

Nina Noč, priznana baletna solistka Baleta Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana

29. april, dan posvečen plesu. Umetnosti, ki so jo poznala že primitivna ljudstva in se z njo izražala, zahvaljevala, prosila. Je komunikacija brez meja in razumljiva vsem brez slovarja. Je najbolj pristno izražanje človekovega čustvovanja, pojmovanja, razpoloženja. Je veselje, je žalost, je hvaležnost, je jeza, je obup … In kaj je sploh lahko še bolj čarobnega, kot to, da s plesom izrazimo sebe in pri tem ne uporabimo niti ene besede? Ples je del vsakega izmed nas. Zagotovo terapija za vse. Plešite, ko ste veseli, plešite, ko ste jezni. Plešite vsak dan in vedno. Ples ostaja med nami živ in prav nič na tem svetu nam ne more vzeti te vrhunske umetnosti.

Nina Noč, acclaimed ballet soloist of the Slovenian national theatre Opera and ballet Ljubljana

29 April is dedicated to Dance. To the Art that already primitive people were familiar with. They used it to express themselves, to express gratitude and to beg. Dance is communicating without boundaries. You don’t need a dictionary to understand it. It’s the most authentic expression of human emotions, perceptions, moods. It’s a joy, a sadness, a gratitude, an anger, a despair … And what could be more magical than expressing ourselves through dance without using a single word? Dance is a part of each of us. It’s definitely a therapy for everyone. So, dance when you are happy or when you are angry. Dance every day and always. Dance stays alive among us. There’s nothing that can take away this art of excellence from us.