Slovenski baletni portal

med

BANNER-DOMACIJA-MLAKAR

Luka Roms: Domačija Pie in Pina Mlakarja v Novem mestu

Prejeto: 15. februar 2019, 18:56

 

Spoštovani!

Sem Novomeščan, študent na Pravni fakulteti v Ljubljani (2. stopnja) in velik ljubitelj kulturne dediščine ter spremljam žalostno zgodbo o domačiji Pie in Pina Mlakarja v Novem mestu. Ta sameva in je nedostopna (skrita ob upravni stavbi družbe Krka). Danes mnogi Novomeščani ne vedo za domačijo, da o nepoznavanju baletnega para s strani mlajših generacij sploh ne govorim.
 
Vprašanja sem poslal lastniku parcele, in sicer družbi Krka, kjer so mi zagotovili odgovor. Navedli so, da so pred leti podali predlog (podprlo naj bi ga vaše društvo), da bi v hiši uredili manjši baletni muzej, vendar po njihovo svojci z dejanji tega niso podprli. Dejali so tudi, da je bila večina opreme, dokumentov in eksponatov v lasti dedičev in tega ni več v hiši. Zaradi neustrezne (nevarne) električne napeljave je bila izklopljena elektrika.
 
Tako velika umetnika, kot sta bila zakonca Mlakar, bi si zaslužila dostojno javno predstavitev. Enako velja za njuno domačijo, ki je (izjemen) kulturni spomenik (glej izpis: http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=10070). Kulturno dediščino varujemo v javno korist, ki med drugim obsega tudi omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom, predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah ter vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (2. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-1). Namesto spomina na svetovna baletnika in kulturno dediščino, je ostalo posestvo, ki sameva in je nedostopno širši javnosti. Tega ne morem razumeti in sem zelo razočaran.
 
Zanima me, kakšen je vaš pogled na zadevo? Ali lahko društvo karkoli naredi? Res se mi zdi žalostno trenutno stanje, ko pa sta si zakonca Mlakar želela (glede na vse krivice v prejšnjem sistemu), da bi njuna domačija po smrti živela naprej (obiski, izobraževanja itd.). Želje očitno niso bile uresničene. Če lahko karkoli pomagam, sem seveda na voljo.
 
Hvala za odgovor in lep pozdrav,
 
Luka Rems