Slovenski baletni portal

med

JAŠ-OTRIN-BANNER II

Baletni premisleki in pomisleki

pogovor v živo

JAŠ OTRIN

Sedma oddaja: 5. december 2022 ob 18.15 uri

Pogovor z Jašem Otrinom je vodila Tatjana Ažman. 

Pogovor, katerega ste lahko spremljali v živo na YouTube kanalu DBUS in kateremu ste se lahko aktivno pridružili, je potekal preko spletnega komunikacijskega programa ZOOM.

Ogled pogovora:

Jaš Otrin prihaja iz Maribora, kjer je zaključil Konservatorij za glasbo in balet. Pozneje se je izobraževal še na baletni akademiji v Munchenu. Po nekajletnih solističnih plesnih angažmajih po Nemčiji in na Nizozemskem, se je odločil za delovanje na svobodi. V tem času je plesal tako v Hrvaškem narodnem gledališču iz Zagreba kot v Slovenskem narodnem gledališču Ljubljana. Po prevzemu vloge umetniškega vodenja ljubljanskega baleta, je zaključil svojo plesno kariero. Leta 2010 je ustanovil agencijo OtrinArtManagement, ki je platforma za umetnike različnih uprizoritvenih umetnosti in likovne umetnosti in za tiste, ki te umetnike iščejo. Leta 2012 je bil angažiran za dve sezoni kot menedžer skupine Musiktheater im Revier GmbH, kjer je skrbel za baletno skupino znotraj tega gledališča. Potem se je posvetil študiju. Študiral je poslovne znanost, nadaljeval z glasbeno gledališkim menedžentom. Leta 2017 je prejel magisterij umetnosti in MBA – splošni menedžment. Leta 2019 je doktoriral s tezo: Razvoj kadrov v gledališču.

Jaš Otrin comes from Maribor, where he graduated from the Conservatory of Music and Ballet. He later studied at the ballet academy in Munich. After several years of solo dance engagements in Germany and the Netherlands, he decided to work independently. During this time, he danced both in the Croatian National Theater in Zagreb and in the Slovenian National Theater in Ljubljana. After assuming the role of artistic director of the Ljubljana Ballet, he ended his dancing career. In 2010, he founded the agency OtrinArtManagement, which is a platform for artists of various performing arts and fine arts and for those who are looking for these artists. In 2012, he was engaged for two seasons as the manager of the Musiktheater im Revier GmbH, where he took care of the ballet group within this theater. Then he devoted himself to his studies. He studied business science, continued with musical theater management. In 2017, he received a Master of Arts and an MBA – General Management. In 2019, he received his doctorate with the thesis: Personnel development in the theater.