BALET med VRSTICAMI

Veseli me, da se končno vzpostavlja prostor ne zgolj za nujno vrednotenje baletnih uprizoritev, temveč tudi za prepotrebno refleksijo baletne umetnosti v času in prostoru. Nobena umetniška zvrst ne vznikne sama na sebi, pač pa se na družbo, v kateri nastaja, odziva ali pa predvideva njene premike. Tako tudi baletna umetnost – kljub arhaičnosti in tendenci k poustvarjanju – vendarle zaznava tudi sedanjost, jo vnaša v svoj vokabular in poskuša najti nove odvode baletnega koda. Vse to se bomo trudili razbirati, posvečali se bomo tako analizi zgodovinskih premikov kot tudi zaznavi sodobnih fenomenov. Zaenkrat zaganjamo pilotsko verzijo, ki jo bomo še dopolnjevali z vsebinamiSčasoma bomo poskušali pridobiti tudi večje število piscev, da bomo lahko vstopili v baletno umetnost z različnih perspektiv.

Nataša Berce

Spletna stran ali platforma BALET med VRSTICAMI je nastala na podlagi potrebe po podatkovni bazi, ki nudi vpogled v celotno baletno dogajanje na slovenskih tleh, pa tudi zaradi pomanjkanja strokovnih baletnih tekstov, baletne kritike itd. v našem kulturnem prostoru. Platforma BALET med VRSTICAMI je bila objavljena 16. februarja 2019.

BALET med VRSTICAMI objavlja izvirna avtorska besedila – kritike, eseje in strokovna mnenja – o baletnih predstavah, ki v povezavi s celovitim baletnim dogajanjem v slovenskem kulturnem prostoru ustvarjajo pregledno in dostopno bazo podatkov, vezanih na balet. Na spletni strani se nahaja tudi NOVIČNIK, ki daje vpogled v aktualno dogajanje in v seznam baletnih predstav pri nas. Platforma bo v prihodnje nadgrajena z objavami intervjujev z uglednimi domačimi in gostujočimi plesnimi umetniki, s seznamom strokovne literature, nudila pa bo tudi oglede krajših videoposnetkov.

Ker umetnost ne ustvarja zgolj za strokovne poznavalce, pač pa za najširši krog prebivalcev Slovenije, so ob strokovnih pogledih, mnenjih in kritikah, vezanih na baletno dogajanje in razvoj baletne in plesne umetnosti pri nas, zanimiva tudi mnenja ljubiteljev in občasnih obiskovalcev baletnih in plesnih dogodkov, ki pripomorejo k izmenjavi različnih pogledov in okusov, iz njih pa lahko razberemo, kakšnih baletnih dogodkov si želijo.

Prepričani smo, da se bo platforma BALET med VRSTICAMI kar najbolje odzivala na potrebe stroke, kot tudi drugih poznavalcev in ljubiteljev baletne umetnosti.

Tomaž Rode